Zakládání zeleně
Zpracování projektované dokumentace
Realizace sadovnických úprav
Výsadby alejových stromů
Ozelenění rekultivovaných ploch
Projektování a realizace soukromých zahrad
Zakládání trávníků, jejich údržba a odplevelení
Zhotovení oplocení dle výběru zákazníka
Údržba zeleně
Standartní údržba ploch zeleně
Řez stromů a keřů
Stříhání živých plotů
Péče o vzrostlé stromy a jejich řez
Likvidace zeleně
Kácení stromů
Likvidace keřových a ruderálních porostů
Likvidace pařezů frézováním


, Grafika: Tomáš Kouřil © ROZA 2001


ROZA CZ, s. r. o.
ROZA CZ, s. r. o.